Verona

 

V2D-01 Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-02 Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-03 Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-04 Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-05 Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-05 lustro Шафа 245,8 100,4 62,5
V1D-06 Шафа 245,8 50,4 62,5
V1D-07 Шафа 245,8 50,4 62,5
V1D-07 front pelny Шафа 245,8 50,4 62,5
V1D-08 front pelny Шафа 245,8 50,4 62,5
V1D-08 Шафа 245,8 50,4 62,5
V2D-14 front lustro Шафа 245,8 100,4 62,5
V2D-14 front pelny Шафа 245,8 100,4 62,5
V-15/N Шафа кутова 245,8 62,5 30
V-panel Панель 245,8 201,2 62,5
V2D-09 Стелаж 245,8 100,4 62,5
V2D-10 Стелаж 245,8 100,4 62,5
V2D-16 Стелаж 245,8 100,4 62,5
V2D-17 Стелаж 245,8 100,4 62,5
V1D-11 Стелаж 245,8 50,4 62,5
V1D-12 Стелаж 245,8 50,4 62,5
V1D-13 Стелаж 245,8 50,4 62,5
V-18/N Стелаж кутовий 245,8 102,7 102,7
V-A Контейнер 79,5 97 48,8
V-B Контейнер 79,5 97 49
V-F Контейнер 79,5 47 49
V-C Надставка 16,6 97,1 50
V-D Надставка 21,9 97,1 45
V-E Вішалка для брюк 5 96,5 50,1
V-skrzynia Скриня 50 106,6 38,8
V-K/G Комод 95 106,6 48,8
V-cokol,korona do szaf regalow Комплект 8,7/9 10,6/1,6 69,5/62,8
V-cokol,korona do V-kolumny Комплект 8,7/9 7,5/1,6 67,5/62,8
V-slupek Пілястра 245,8 8,6 6,8
V-bok ze slupkiem Боковина з пілястрою 245,8 10,6 69,5
V-kolumna Колона 245,8 25,2 68,5
V-bok konczacy kolumny Боковина 245,8 10,6 67,5
V-slupek narozny Пілястра кутова 245,8 21 21
V-nakladka na korone Накладка 8,7 19,4/10,6
V-kolumna wysuwana Колона висувна 245,8 25,2 68,5
V-pantograf Пантограф