Verona

 

V-W2 Витрина 206,6 116,8 46,1
V-W1/2 Витрина 206,6 66,2 46,1
V-W3 Витрина 206,6 149,5 46,1
V-W3/4 Витрина 129,9 105,3 45,6
V-KB Буфет 133,2 148,3 45,6
V-WSZ Буфет 133,2 148,3 45,6
V-lustro elipsa Зеркало 64,5 120 25
V-lustro Зеркало 99,9 155,8 10,7
V-K3 Комод 95 166,1 45,6
V-K3/M Комод 95 148,3 45,6
V-K3SZ Комод 95 130,3 45,6
V-KB/P Комод 133,2 148,3 45,6
V-KSZ Комод 133,2 148,3 45,6
V-K/N Комод угловой 95 80 51,3
V-RTV Надставка 154,6 166,9 35
V-W/N Надставка угловая 111,6 82 52,1
V-P1 Полка навесная 36 132,1 21,6
V-P3 Полка навесная 104 50,1 21,6
V-5A Стол журнальный 57 72 72
V-5B Стол журнальный 57 72 72
V-6 Стол журнальный 57 120 75
V-7 Стол журнальный 57 120 60
V-8 Стол журнальный 77,5 110 110
V-stolik Стол журнальный 60 50 50
V-1 Стол обеденный 78 160/340 110
V-2 Стол обеденный 78 110/290 110
V-3 Стол обеденный 78 160/240 90
V-4 Стол обеденный 78 130/330 100
S Стул 98/46 50 44
S1 Стул 98/46 50 44
T Стул 98/46 50 44
V Стул 106 53 41
V-RTV/A Тумба ТВ 68,2 152 45,6
V-RTV/B Тумба ТВ 68,2 152 45,6
V-RTV/D Тумба ТВ 52 165,9 45,6
V-RTV/M Тумба ТВ 68,2 115,6 45,6